Joppe Pihlgren om Paraplys viktigaste
egenskap

Joppe Pihlgren, Livemusik Sverige och frontfigur i det legendariska bandet Docenterna
K

anske är namnet Paraply Produktion valt som en besvärjelse mot regn. Eller så är namnet valt för att man i hemlighet är en av världens största paraplyproducenter. Eller som när juryn motiverade det i samband med att Paraply Produktion valdes till ”årets nyskapare” på Sweden Live 2016 och mottog priset ”liveapan”. Som ett paraply av kompetenser, kunnande och verksamheter.

 

”Företaget har på ett helt nytt och unikt sätt lyckats hitta metoder att under ett och samma tak samla idérikedom, kunskap och kompetens inom livemusik, marknadsföring, destinationsutveckling och eventtjänster”

 

Jag tror att det är just det som är Paraply Produktions viktigaste egenskap. Att man lärt sig att det går att genomföra saker. De har till och med lärt sig att det går trots att andra har sagt att det inte går. Ibland undrar jag om inte det är deras viktigaste egenskap och något som alla skulle behöva. För har man gjort en sak eller två och det gått någorlunda bra, då vet man att det går och det är först då man kan blir riktigt bra på att se nya möjligheter.

 

Efter åtta års verksamhet och hundratals genomförda projekt – och med priset ”liveapan” som årets nyskapare i bagaget – tror jag att Paraply kommer att utvecklas och se ännu fler möjligheter. Det hoppas och tror jag att alla som dem möter på vägen också kommer att göra!

Joppe Pihlgren, Livemusik Sverige